Voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 gaat de Doornenburgse Helga Witjes (49) de kandidatenlijst van de Gelderse VVD aanvoeren. Dat hebben de leden van de Gelderse VVD unaniem in de Edese Van der Knaaphal besloten.

Enorm gemoLveerd
Witjes over haar voordracht: “Het is een grote eer en ik ben enorm gemotiveerd om me op deze manier te blijven inzetten voor Gelderland. De afgelopen maanden heb ik me het gedeputeerdeschap eigen gemaakt en heb ik met plezier gewerkt aan een stevige economische agenda en plannen gemaakt voor de mobiliteit in Gelderland. De komende vier jaar maak ik me onder andere hard voor een gezond huishoudboekje van onze provincie en een bloeiende economie. Als het gaat om stikkstof wil ik samen met de Gelderse boeren werken aan haalbare en betaalbare oplossingen.”

Witjes brengt een flinke dosis bestuurlijke ervaring mee. Witjes is gestart als adviseur van de Bestuursacademie en ambtelijke organisaties in Nederland, waarna ze bijna acht jaar wethouder in Lingewaard is geweest. Op dit moment is Witjes gedeputeerde van Gelderland. Witjes beschikt over een groot netwerk in provincie Gelderland en op landelijk niveau. Wat de Gelderse VVD’ers betreft is Witjes de ideale persoon om een krachtige bijdrage te leveren aan de opgaven waar Gelderland de komende jaren voor staat.

Onvermoeibare teamspeler
De kersverse lijsttrekker kijkt uit naar haar nieuwe rol als lijsttrekker. “Gelderland is een grote provincie met veel diversiteit en dat spreekt mij aan. De opgaven op het terrein van financiën, economie en stikkstof zijn daarnaast uitdagend. De VVD heeft als de grootste partij van Gelderland al veel bereikt, er moet ook nog veel gebeuren. Ik heb veel zin om de komende maanden met de duizenden Gelderse VVD’ers aan de slag te gaan met ons verkiezingsprogramma en onze verkiezingscampagne.”

Verkiezingsprogramma 2023 – 2027
Nu de lijsttrekker is benoemd wordt de komende maanden verder gebouwd aan het verkiezingsprogramma 2023 – 2027. Een groep van inmiddels zeventig betrokken inwoners van Gelderland schrijft mee aan het verkiezingsprogramma. Aan de hand van vier!”Thematafels”, bestaande uit de belangrijkste provinciale thema’s, wordt de inhoud van het verkiezingsprogramma ingevuld. Medio oktober wordt het programma vastgesteld door de leden.