Stichting Welzijn Lingewaards (SWL) en Senioren Netwerk Lingewaard (SNL) zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen die hun kennis en inzichten willen delen over eenzaamheid, wonen, financiën, gezond leven en het contact met de instanties (bv. de gemeente). Deze ervaringsdeskundigen zijn hard nodig om het project ouderenadviseurs door te ontwikkelen en te laten slagen. In dit bericht leest u meer.

Project ouderenadviseurs
In Lingewaard is het project ouderenadviseurs gestart om senioren te ondersteunen bij vragen die ze in hun levensfase tegenkomen. Het project is mogelijk gemaakt door een landelijke subsidie en ondergebracht bij de stichting Welzijn Lingewaard (SWL). Het wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Senioren Netwerk Lingewaard (SNL).

Het is de bedoeling om ouderen laagdrempelige ondersteuning te bieden voor problemen die ze niet zelf het hoofd weten te bieden. Lokale vrijwilligers gaan samen met hen kijken naar oplossingen die hun zelfstandigheid en fijn thuis leven zo lang mogelijk te kunnen waarborgen. Deze vrijwilligers worden geschoold om wegen te zoeken om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan. Maar zij kunnen ook worden ingeschakeld bij vragen rondom wonen, financiën, gezond, actief participeren, etc.

De vrijwilligers gaan deel uitmaken van een lokaal netwerk in alle kernen in Lingewaard. Voor hen wordt een speciale training voor ouderenadviseurs ontwikkeld.

Ervaringsdeskundigen hard nodig
Om die training goed  te laten aansluiten op de  Lingewaardse behoeften zijn wij op zoek naar lokale  ervaringsdeskundigen, die hun kennis, inzichten en ideeën willen delen. En dan kan het gaan over sociaal isolement, wonen, financiën , gezond leven, voorzieningen in of rond huis, de rol van de gemeente en vrijwilligersorganisaties. Kortom over van alles dat de zelfstandigheid kan bevorderen van thuiswonende ouderen.

Mede op basis van de inbreng van deze ervaringsdeskundigen zal een eigen  Lingewaardse training van ouderenadviseurs ingericht.

Wie zoeken we?
Wij zijn op zoek naar Lingewaarders die ons als ervaringsdeskundige inzicht willen verschaffen over wat in hun ogen van belang is bij en voor de ondersteuning van senioren. Belangrijk daarbij is dat:

  • U woonachtig bent in Lingewaard
  • U vanuit uw eigen leefwereld en ervaringen mee kunt denken over één of meer van de thema’s die ouderen raken. Dit zijn eenzaamheid, wonen, financiën, gezond en actief blijven en contact met instanties.
  • U bereid bent een aantal dagdelen met ons mee te denken

Twijfelt u? Dan mag u ons ook altijd even bellen of mailen via de onderstaande contactgegevens. Dan kijken we samen of er een match is.

Aanmelden?
Als u dat wilt (en we zitten echt op u te wachten!) neem dan contact op met SWL Meldpunt:  meldpunt@swlingewaard.nl  Tel. 0882 552 555