De Pilgrimstraat is gelegen in de wijk Johannahoeve en
in de jaren vijftig van de twintigste eeuw aangelegd. Het gemeentebestuur had daarbij zo haar eigen ideeën over de aanleg en inrichting van die straat. En dat gold zeker ook voor wie er zouden mogen komen wonen.
We lezen erover in het jongste nummer van Mededelingen, het tijdschrift van de Historische Kring Huessen.

De Pilmgrimstraat, eerder was de naam Rederijkerstraat bedacht, kreeg officieel haar naam in 1954.
Niet iedereen mocht er bouwen. De eerste 13 woningen waren bedoeld voor gewone handarbeiders, die zelf een huis wilden (laten) bouwen. Het liefst werknemers met veel spaarzin. Het leek wel alsof de notabelen de gewone man wilden laten zien wat de arbeidende klasse wel allemaal zou kunnen bereiken.
Het bijzondere bij de bouw was ook, dat nieuwe ideeën
over hygiëne en huisvesting werden toegepast.
Hierover en over de gehele ontwikkeling van het plan Johannahoeve vanaf 1935 kunt u in het uitgebreide artikel veel meer te weten komen.

Verder lezen we een artikel over burgemeesters van Huissen, die ook in Huissen geboren zijn.
Aanleiding is natuurlijk het feit dat de nieuwe burgemeester van Lingewaard, mevr. Nelly Kalfs, in Huissen geboren is!
“Geen bank of stoel. Problemen in het achttiende- eeuwse Huissen”. Hier zien we hoe bestuurders meer bezig waren met onderling ruzie maken dan met
het bestrijden van de grote armoe onder de bevolking.
Voorts zijn er in het extra dikke nummer nog tal van stukjes te lezen én foto’s te bewonderen (column van Joop Brons, wo2 op Het Zand, bruidsjurk van parachutestof, buurtvereniging ’t Klaphek, een bijzonder vaasje enz.).

Bezorging
De leden van de Historische kring Huessen krijgen of hebben inmiddels al tijdschrift nr. 4 van dit jaar thuis bezorgd gekregen. Vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar mededelingen@huessen.nl
Een los exemplaar kan, tegen betaling, verkregen worden aan de balie van stadsmuseum Hof van Hessen aan de Vierakkerstraat 39 in Huissen.