In de gemeente Lingewaard zijn er naar schatting per jaar zo’n 14 duizend mantelzorgers actief. Dit heeft MantelzorgNL onlangs laten onderzoeken door onderzoeksbureau Ecorys.

Mantelzorgers bieden onbetaalde, vaak langdurige zorg aan een ziek familielid of vriend. Deze zorg is intensief en vraagt vaak veel van degene die zorgen. In Lingewaard voelen zich ongeveer 1300 mantelzorgers overbelast (bijna 1 op de 10). Het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn Lingewaard staat deze groep mensen samen met de gemeente bij, door middel van onder meer lotgenoten contactgroepen, cursussen en de vrijwillige inzet van mantelzorgondersteuners (respijtzorg).

Er zijn nog meer cijfers bekend. Zo besteden mantelzorgers in Lingewaard maar liefst 4 miljoen uren aan mantelzorgtaken. Natuurlijk is mantelzorg niet eenvoudig in geld uit te drukken: je doet het vaak uit liefde en omdat het niet anders kan. Maar toch zijn er schattingen gemaakt van de waarde van de tijdsinzet. Die wordt geschat tussen de 40 en 65 miljoen euro per jaar. Daarnaast maken mantelzorgers in Lingewaard samen per jaar circa 5 miljoen euro aan kosten (denk aan reiskosten, uitgaven voor extra boodschappen, medicatie en zorgattributen.

Kortom: mantelzorgers zijn onbetaalbaar en verdienen steun en afleiding! Bent/kent u een mantelzorger en is die nog niet bij SWL geregistreerd? Voelt u zich overbelast met uw zorgtaken? SWL komt dan graag met u in contact. Ook jonge mantelzorgers (t/m 24 jaar) zijn van harte welkom te reageren. Samen kijken we hoe we u tot steun kunnen zijn. Bel of mail Monique Ritzen: 0622933258 m.ritzen@swlingewaard.nl