Notaris François van Schaik komt op woensdagavond 9 november naar het Alzheimer Café Lingewaard in de Zandse Kerk in Huissen. Deze avond staat centraal wat de notaris kan betekenen als iemand dementie heeft.  

Er komt een moment dat iemand met dementie niet meer zelf in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. Financiële en medische beslissingen moeten door iemand anders worden genomen. Hoe houd je rekening met de wensen van mensen met dementie als zij het zelf niet meer kunnen verwoorden? Hoe kun je zorgen dat de persoon met dementie goed vertegenwoordigd blijft? Met welke wet- en regelgeving krijg je te maken?

Wat kun je vooraf regelen en vastleggen? Onderwerpen als volmacht, bewindvoering en levenstestament komen aan bod. Notaris Van Schaik kan hier boeiend en toegankelijk over vertellen. Er is ruimte genoeg voor de bezoekers om vragen te stellen en zaken waar ze zelf tegenaan lopen aan te kaarten.

Informatie
Het Alzheimer Café Lingewaard is een maandelijks terugkerende ontmoetingsplaats (van september t/m juni), waar mensen met dementie, hun mantelzorgers, hun partners, familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie krijgen. De bezoekers vinden steun bij elkaar. Er komen wisselende thema’s aan bod, met elke keer weer een andere speciale gast die over een specifiek thema vertelt. Kom gerust eens kijken!

Het programma begint om 19:30 uur. De kerk is open vanaf 19:00 uur. De toegang is gratis. Graag aanmelden per e-mail: w.vietor@alzheimervrijwilligers.nl.

Foto: Notaris François van Schaik is op 9 november bij Alzheimer Café Lingewaard