Persbericht Historisch Kring Huessen
In het jongste nummer van Mededelingen lezen we, dat de Huissenaar het in de loop van de jaren niet zo nauw nam met de afbeelding van de zwaan. Er werden namelijk voor taartscheppen, lepeltjes enz. diverse vormen gebruikt.

Nummer 3 van het tijdschrift van de Historische Kring Huessen staat uitgebreid stil bij 75 jaar vrijheid. Daarnaast zijn er ook andere, bijzondere artikelen te vinden.
Zo lezen we over de heropening van het museum Hof van Hessen. Het Twidde Huusses Lèèsplänkske en een nieuwe promotiefolder blijken de jongste wapenfeiten te zijn.
Een aantal tot nu toe onbekende foto’s zijn afgedrukt bij een artikel over het interieur van de stadskerk van voor de verbouwing van 1933.
Interessant is verder het stuk over het verdwenen marktaanzicht (huizen en hun bewoners).

Harrie Kersten vertelt hoe hij eigenhandig in 1955 een grafmonument maakte. Anno 2020 staat het er nog, het heeft alle stormen overleefd.

Joop Brons laat ons weer glimlachen met zijn column. De Doelenstraat “speelt” deze keer de hoofdrol.
Het is bekend, dat ook in Huissen de Romeinen hun sporen hebben achtergelaten. Zo kreeg het museum een op Loovelden gevonden zilveren Romeinse munt, een Denarius aangeboden.

Binnenkort valt deze uitgave van Mededelingen bij de leden in de bus (of is inmiddels al bezorgd).
Wilt U reageren op een artikel of heeft u iets te melden of bent u geïnteresseerd in een exemplaar van Mededelingen? Stuur dan een bericht naar mededelingen@huessen.nl