Persbericht gemeente Lingewaard
De gemeente Lingewaard helpt sociaal maatschappelijke organisaties die door corona in financiële problemen zijn geraakt. Dit staat in het op 10 december 2020 door de gemeenteraad vastgestelde COVID-19 plan ‘Lingewaard herstelt stap voor stap’. Organisaties die dreigen om te vallen, helpen we met het corona vangnet.

Voor wie is het corona vangnet?
Het corona vangnet is bedoeld voor alle verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen zonder
winstoogmerk die zich richten op cultuur, sport en welzijnswerk in Lingewaard. Het gaat dan om organisaties die de rekeningen niet meer kunnen betalen als gevolg van corona. Wel verwachten we dat een organisatie zelf ook de nodige inspanningen heeft gedaan om de gevolgen van corona te beperken. Daarbij is het goed om te weten dat reserveringen voor bijvoorbeeld groot onderhoud of verduurzaming daarbij niet aangesproken hoeven te worden. We vinden het belangrijk dat organisaties hiervoor hun spaarpot kunnen houden.

Hoe aanvragen?
Via deze link kunnen organisaties een aanvraag doen bij het coronaloket. Hierna vragen wij hen een aanvraagformulier in te vullen. Deze informatie hebben wij nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen. Organisaties krijgen hierna zo snel mogelijk een besluit of wij een aanvraag toekennen of afwijzen en waarom. Is de nood hoog? Daar waar nodig kijken we naar maatwerk.