Deze week begint een gespecialiseerd bedrijf met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit gebeurt bij eiken langs doorgaande wegen en groepen eiken in parken en bij scholen en speelplaatsen. Toch kan het voorkomen dat de rupsen nesten vormen.

Ziet u een nest in een eikenboom? Meld dit dan via het formulier Melding woon- en leefomgeving of neem contact op via (026) 326 01 11. Wij zorgen bij elke melding dat een professioneel bedrijf het nest binnen zeven werkdagen opzuigt en afvoert.

Bestrijding
De eikenprocessierups bestrijden we preventief met een biologisch middel. Ook zetten we in op natuurlijke bestrijding. We maaien geen gras onder de eiken, zodat we natuurlijke vijanden van de rups leefruimte geven. Dit doen we ook met de 125 nestkastjes die we hebben opgehangen. Ook u kunt een handje meehelpen door te zorgen voor een groene tuin. Of door bijvoorbeeld ook een nestkastje op te hangen. De rups heeft veel natuurlijke vijanden!

Op www.ggdleefomgeving.nl vindt u meer informatie over de rups en gezondheidsklachten.