Waterschap Rivierenland gaat vanaf 5 juli 2021 (met uitloop naar augustus) een deel van de vijvers in de Zilverkamp baggeren.

Het baggeren is nodig om de vijvers weer voldoende op diepte te brengen. Het waterschap verwacht dat het baggeren zorgt voor een betere waterkwaliteit. Eerst wordt de kwaliteit van de bagger onderzocht, daarna wordt gemeten hoeveel bagger er in de watergang aanwezig is. Daarna wordt met een graafmachine of speciale baggerboot de bagger uit de watergangen gehaald. De manier waarop dat gebeurt, kan per situatie anders zijn.

Een aannemer voert de werkzaamheden uit. Enige verkeershinder is helaas niet uit te sluiten. Voor het baggeren van vijverelementen aan de Loostraat heeft de aannemer werkruimte nodig. De Loostraat zal tijdelijk voor een deel afgezet zijn. Het is mogelijk dat u hier verkeershinder door ondervindt.

Daarnaast wordt nog een klein stukje aan de oost kant van “De Zanderij”, bij de inlaatduiker gebaggerd.

In het overzicht hieronder kunt u zien waar gebaggerd wordt. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Waterschap Rivierenland via baggeren@wsrl.nl

Dit is een persbericht van de Gemeente Lingewaard.