Persbericht gemeente Lingewaard
Ontvangt u mantelzorg en wilt u uw mantelzorger bedanken? Dan kunt u weer een mantelzorgcompliment aanvragen. Vraag nu het mantelzorgcompliment aan met uw DigiD. Dit kan van 1 september tot en met 31 oktober 2020.

Wat is mantelzorg?
De mantelzorgverlener is de persoon die zorg/hulp geeft. De mantelzorgontvanger is de persoon die zorg/hulp ontvangt. Mantelzorg betekent een lange tijd, belangeloos voor iemand zorgen. Het gaat hierbij om boven-gebruikelijke zorg voor bijvoorbeeld een partner, ouder, kind, familielid of kennis.

Voor wie is het mantelzorgcompliment?
De gemeente Lingewaard waardeert de inzet van mantelzorgverleners. Zeker in deze tijd is de inzet van mantelzorgverleners heel waardevol. Het mantelzorgcompliment is bedoeld om mantelzorgontvangers te helpen hun mantelzorger te bedanken.

De voorwaarden voor een mantelzorgcompliment
Voor het aanvragen van het mantelzorgcompliment gelden de volgende voorwaarden:

De mantelzorgontvanger woont in de gemeente Lingewaard.
Er is sprake van boven-gebruikelijke zorg. Normale dagelijkse zorg valt hier niet onder.
Er is geen sprake van vrijwillige keus. De mantelzorg vloeit voort uit de relatie tussen de mantelzorgverlener en mantelzorgontvanger. Vrijwilligerswerk is dus uitgesloten.
De mantelzorger verleent meer dan acht uur in de week hulp.
Het gaat om langdurige zorg van minimaal een jaar.

Wat is het mantelzorgcompliment?
Het mantelzorgcompliment is een geldbedrag van maximaal € 140,- per huishouden. Mantelzorgverleners die jonger zijn dan 18 jaar krijgen een cadeaubon. De mantelzorgontvanger vraagt de waardering aan. De gemeente betaalt het bedrag ook aan de persoon die de mantelzorg ontvangt.