Persbericht gemeente Lingewaard
De gemeente doet er alles aan om zaken rond zorg en ondersteuning, jeugdhulp en werk en inkomen goed te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat. Meestal is dit goed op te lossen met een gesprek. Lukt dit niet? Dan kunt u terecht bij Annemieke Spijker. Zij is in onze gemeente onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Drie vragen aan Annemieke Spijker
Wat doet een vertrouwenspersoon?
“Ik help inwoners die vinden dat de gemeente hen niet goed heeft geholpen of behandeld. Ik luister naar hun verhaal, leg uit hoe de gemeente werkt en welke rechten zij hebben. Ook help ik hen bijvoorbeeld met het schrijven van een brief. Of door mee te gaan naar gesprekken bij de gemeente.”

Hoe komen inwoners bij jou terecht?
“Meestal gebeurt dit wanneer mensen er via een klachten- of bezwarenprocedure met de gemeente niet uitkomen. Soms aarzelen mensen om contact op te nemen. Bijvoorbeeld omdat zij denken dat ze niet worden geloofd of omdat ze verwachten dat er geen oplossing is. Als je ergens last van hebt, moet je er iets aan doen. Dan neem je jezelf serieus. Het is dus belangrijk dat ik luister zonder te oordelen en echt mijn onafhankelijke rol inneem.”

Hoe kunnen inwoners jou bereiken?
Inwoners kunnen mij bellen op mijn mobiele nummer (06) 53 88 68 09 of een mail sturen naar sociaaldomein@adviespuntzorgbelang.nl. De dienstverlening is gratis.