Vandaag (woensdag 4 mei) zijn de laatste bedrijven op het bedrijventerrein Het Pannenhuis bezocht door een speciaal Flexteam. Onder de naam Theseus zijn de afgelopen weken alle 300 bedrijven op het terrein bezocht.
Het provinciale team van Theseus is aangevuld met toezichthouders van de gemeente, politie, brandweer en BOA’s. Van de 300 bedrijven is ruim de helft voorafgaand geanalyseerd als bonafide. Van de andere bedrijven hebben we te weinig informatie. Daarom gaan we op bezoek om informatie op te halen.

Bij een deel van de bedrijven zijn zaken aangetroffen waar tegen opgetreden moet worden. Denk aan illegale bewoning, verkeerde opslag van materialen, niet voldoen aan brandveiligheidseisen etc. Alle bedrijven hebben voorlichtings- en informatiemateriaal ontvangen over ondermijning.

Ondernemers activeren misstanden te melden
Alex te Dorsthorst, projectleider Theseus, legt uit wat de bedoeling is van het project: “Om de gemeenten in onze provincie te ondersteunen bij het veiliger en toekomstbestendig maken van deze terreinen, is in 2021 het project Theseus opgestart. Uiteraard willen we ook controleren of er wellicht illegale praktijken plaatsvinden. Ondermijnende, illegale praktijken komen ook op bedrijventerreinen voor,” vertelt Alex.

Burgemeester Nelly Kalfs sluit vandaag voor de tweede maal aan bij het project en ze is tevreden over de intensieve inzet van het Flexteam. “We activeren ondernemers om opvallende signalen te melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem. Veel bedrijven vinden reageren positief op ons bezoek. Zo werken we samen met hen aan een veilig en vitaal bedrijventerrein. En we komen weer terug bij die bedrijven die de zaken niet op orde hadden.”

Criminaliteit op bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen blijken een aantrekkelijke plek voor criminele activiteiten. Toezichthoudende instanties krijgen steeds vaker signalen van criminaliteit op bedrijventerreinen. De veiligheid, het vestigingsklimaat en het (economisch) functioneren, staan onder druk. Bedrijventerreincontroles zoals Theseus werken preventief en verhogen het gevoel van veiligheid voor iedereen.

Schoon, veilig en duurzaam bedrijventerrein
Op 18 mei zijn de ondernemers van het Pannenhuis uitgenodigd door een ondernemersgroep om samen een toekomstbestendige plannen te maken. Ze gaan dan ook onderzoeken of er gezamenlijk een BedrijfsInvesteringszone op Pannenhuis kan worden opgetuigd. ”Dit initiatief wordt van harte ondersteund door de burgemeester. “Een goed werkend ondernemerscollectief zorgt voor een leefbaar en veilig bedrijventerrein. En daar worden we allemaal beter van. Samen het goede versterken en strijden tegen de slechte elementen, krijgt mijn volle ondersteuning.”