Het bestuur van Stichting de Zandse Kerk heeft besloten, in overeenstemming met de adviezen van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de volgende activiteiten
niet door te laten gaan.

De Inspiratiemiddag ‘Samen naar een dementievriendelijke gemeenschap’ op 21 maart en de feestelijke opening van het eerste Alzheimer Café in Lingewaard op 6 april komen te vervallen, mede om meer kwestbare bezoekers te beschermen. Deze activiteiten zullen verschoven worden naar september 2020.

De maandelijkse koffieochtenden op de laatste woensdag van de maand: op 25 maart en 29 april gaan niet door. Wij hopen eind mei de draad weer op te kunnen pakken.
Het bestuur heeft bovendien besloten dat de rommelmarkt van 29 maart niet door kan gaan. Ook hier zoeken wij een andere datum voor.