Persbericht gemeente Lingewaard
Een paar weken geleden ontving u van ons de aanslag gemeentelijke belastingen. Een onderdeel daarvan was de onroerendezaakbelasting (OZB). Die belasting is gebaseerd op de WOZ-waarde van uw huis. Hoe bepaalt de gemeente deze WOZ-waarde eigenlijk? En wat doen de belastingdienst en het waterschap er vervolgens mee? Op onze pagina over belastingen vindt u het antwoord op deze vragen.
U leest hier ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. En waarom u beter zelf bezwaar kunt maken dan een extern bureau hiervoor te vragen. Bezwaar maken kan binnen zes weken na dagtekening (datum) van de aanslag.